Başvuru Adımları

Başvuru Adımları

Sanal Santralde Başvuru Adımları

Web Üyelik Formunun Doldurulmasıyla abone işlemleri başlatmış olur.

Web üzerinden üyelik formuna gitmek için tıklayınız.

* Yeni Numara alınacak ise, numaranın tespiti ve bu numaraya göre numara tahsis formunun doldurulması, sonrasında da numara tahsis formuyla beraber gerekli evrakların Sanal Santrale ulaştırılması gerekmektedir.

* Var olan bir numara kullanılacak ise, numaraya göre numara taşıma  formunun doldurulması, sonrasında da bu formla beraber gerekli evrakların Sanal Santrale ulaştırılması gerekmektedir.

* Sanal Santralde beklenen çalışma senaryosunun belirlenmesi ve bu senaryoya göre karşılama metninin hazırlanması.

* Abone tarafında kullanılacak fiziksel ürünler varsa, bunların bu senaryoya göre ayarlamalarının yapılıp abone adresine gönderilmesi.

* Oluşturulan santralin devreye alınıp Abonenin kullanımına sunulması.

 

Numara Tahsis ve Numara taşıma İşlemleri

Genel olarak bu başlıklarla özetleyebileceğimiz, Sanal santral yapısında, Numara tahsis ve Numara taşıma işleminin yapılma detaylarıdır.

Numara Tahsis formu

Bireysel ya da kurumsal yapıda kullanılan, tespiti yapılmış numaraya göre doldurulan resmi evraktır.

Bireysel Numara Tahsisi yapabilmek için,

 

- Numara tahsisi formu (İndirmek için Tıklayınız)

- Kimlik Fotokopisi

- Resmi bir fatura ya da dekont (Maksimum son 3 aya aittir.)

 

Kurumsal  Numara Tahsisi yapabilmek için,

 

- Numara tahsisi formu (İndirmek için Tıklayınız)

- Kimlik Fotokopisi

- Ticari sicil gazetesi

- Vergi Levhası

- İmza Sirküleri

 

Numara Taşıma  Formu

Bireysel ya da kurumsal yapıda kullanılan, taşınacak  numaraya göre doldurulan resmi evraklardır.

Bireysel Numara Taşıma Yapabilmek İçin,

- Bireysel Numara Taşıma Formu (İndirmek için Tıklayınız)

- Kimlik Fotokopisi

Kurumsal  Numara Tahsisi yapabilmek için,

- Kurumsal Numara Taşıma Formu (İndirmek için Tıklayınız)

- Kimlik Fotokopisi

- Ticari sicil gazetesi

- Vergi Levhası

- İmza Sirküleri